Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Privacyverklaring

privacyverklaring

Bij boohoo.com UK Ltd (‘boohoo’) zetten wij in ons om de privacy van je persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe je gegevens door boohoo worden verzameld, gebruikt, overgedragen en openbaar gemaakt. Het is van toepassing op gegevens die worden verzameld wanneer je onze websites, iOS- en Android-applicaties gebruikt, wanneer je met ons communiceert via sociale media, e-mail of telefoon, of wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden of evenementen. Het omvat:

 • De persoonlijke gegevens die we verzamelen
 • De manier waarop we je gegevens verzamelen
 • De manier waarop we je gegevens gebruiken
 • Marketingvoorkeuren, advertenties en cookies
 • Links naar andere websites en derden
 • De manier waarop we je gegevens delen
 • Je rechten
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring
 • Contact met ons opnemen
Wie is boohoo

boohoo is een toonaangevend online mode-retail bedrijf. We ontwerpen, kopen, verkopen en verhandelen kleding, schoenen, accessoires en beautyproducten bestemd voor consumenten van 16 tot 24 jaar in bijna elk land ter wereld.

Boohoo.com UK Ltd, van 49-51 Dale Street, Manchester M1 2HF (gezamenlijk aangeduid als “boohoo”, “wij”, “ons” en “onze” in deze privacyverklaring) is de beheerder en verantwoordelijke voor je persoonlijke gegevens die worden verzameld via de www.boohoo.com website (de “website”) en boohoo app (de “app”).

Details over onze Functionaris voor Gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, en onze gegevens zijn uiteengezet in het gedeelte “Contact met Ons Opnemen” aan het einde van deze verklaring.

Onze toewijding aan jou

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en zullen je persoonsgegevens eerlijk, rechtmatig en transparant verwerken. Deze privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en hoe deze worden gebruikt.

Wij zullen je persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden verzamelen en gebruiken om:

 • je bestelling(en) te verwerken
 • je informeren over de nieuwste aanbiedingen en trends
 • je een betere winkelervaring te geven
 • ons te helpen om onze marketing relevanter te maken voor jou en je interesses
 • onze dienstverlening te verbeteren
 • te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden
Hoe wij je gegevens beschermen

Wij hebben passende organisatorische voorzorg- en veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt.

De communicatie tussen je browser en onze website maakt gebruik van een beveiligde versleutelde verbinding zodra je persoonlijke gegevens erbij betrokken zijn.

Wij eisen van elke derde partij die is gecontracteerd om je persoonlijke gegevens namens ons te verwerken, dat zij over veiligheidsmaatregelen beschikken om je gegevens te beschermen en deze gegevens in overeenstemming met de wet te behandelen.

In het ongelukkige geval dat er sprake is van inbreuk op de persoonsgegevens, zullen we jou en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen wanneer we wettelijk verplicht zijn dat te doen.

De persoonsgegevens die we verzamelen

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens waarvan de identiteit en identificatiegegevens zijn verwijderd.

Hoewel onze website is ontworpen voor een algemeen publiek, zullen we niet bewust gegevens verzamelen van kinderen onder de 13 jaar of producten verkopen aan kinderen. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je jouw gegevens niet gebruiken of doorgeven aan de website.

De volgende groepen persoonsgegevens worden verzameld:

 • Identiteitsgegevens omvatten informatie zoals: voornaam, achternaam, titel, geboortedatum (optioneel), beroep, persoonlijke beschrijving, foto en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten informatie zoals: e-mailadres, factuuradres, afleveradres, locatie, land, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer van het loyaliteitsprogramma en sociale media-id (als je inlogt via sociale media).
 • Financiële gegevens omvatten informatie zoals: betaalkaartgegevens en bankrekening.
 • Transactiegegevens omvatten informatie zoals: details van uw aankopen en de uitvoering van uw bestellingen (zoals winkelwagennummer, bestelnummer, subtotaal, titel, valuta, kortingen, verzending, aantal artikelen, productnummer, prijs per stuk, categorie, belasting enz.); betalingen aan en van jou en details van andere producten en diensten die je van ons hebt verkregen, correspondentie of communicatie met jou in verband met uw bestellingen, en details van eventuele beloningen en bonussen die zijn toegekend.
 • Technische gegevens omvatten informatie zoals: details van het apparaat of de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, je internetprotocol (IP)-adres, inloggegevens, je gebruikersnaam en wachtwoord, browsertype en -versie, tijdzone instelling en locatie, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform.
 • Profielgegevens omvatten informatie zoals: aankopen of bestellingen door jou, product- en stijlinteresses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie zoals: hoe en wanneer je onze website/app gebruikt, hoe je er navigeert, waar je naar hebt gezocht; website/app prestatiestatistieken, verkeer, locatie, weblogs en andere communicatiegegevens; activiteiten van het loyaliteitsprogramma; en details van alle andere producten en diensten van boohoo die je gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten informatie zoals: je voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en je communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor allerlei doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit je persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens omdat deze gegevens niet direct of indirect je identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld je Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat naar een specifieke websitefunctie gaat. Als wij echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze je direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden gebruikt.

Hoe wij je gegevens verzamelen

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens over je verzamelen:

 • Directe interacties – je kunt ons je Identiteits-, Contact-, Financiële, Transactie-, Profiel-, Marketing- en Communicatiegegevens (zoals hierboven beschreven) geven door formulieren in te vullen, online informatie in te voeren of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, telefoon of anderszins. Dit omvat ook persoonlijke gegevens die je bijvoorbeeld verstrekt wanneer je:

  • Een account aanmaakt of producten koopt op onze website;
  • Je abonneert op onze nieuwsbrief, discussieborden, sociale media sites of verlanglijstjes maakt;
  • Meedoet aan een wedstrijd;
  • Aansluit bij een loyaliteitsprogramma van Boohoo;
  • Een vrijwillig marktonderzoek invult;
  • Contact met ons opneemt met een vraag of om een probleem te melden (via telefoon, e-mail, sociale media of berichtendienst);
  • Gebruik maakt van de “verwijs een vriend” functie op onze website; of
  • Wanneer je inlogt op onze website via sociale media.
 • ]Geautomatiseerde technologieën of interacties – wanneer je met onze website communiceert, kunnen wij automatisch de volgende soorten gegevens verzamelen (allemaal zoals hierboven beschreven): Technische gegevens over je apparatuur, Gebruiksgegevens over je surfgedrag en -patronen, en Contactgegevens wanneer taken die via onze website worden uitgevoerd, zoals onvolledige bestellingen of achtergelaten manden, onafgewerkt blijven. Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden – wij kunnen persoonsgegevens over je ontvangen van verschillende derden, waaronder:

  • Technische gegevens van derden, waaronder aanbieders van analyses zoals Google. Meer informatie vind je in het gedeelte ‘Marketingvoorkeuren, advertenties en cookies’.
  • Technische gegevens van gelieerde netwerken waarmee je onze website heb bezocht;
  • Identiteit en contactgegevens van sociale mediaplatforms wanneer je inlogt op onze website met behulp van dergelijke sociale mediaplatforms;
  • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten.
Hoe wij je gegevens gebruiken

De wettelijke basis voor de verwerking van je persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens alleen als wij een wettelijke basis hebben om dit te doen. Als gegevensbeheerder varieert de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens, afhankelijk van de manier en het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verzameld.

Wij zullen alleen persoonsgegevens van je verzamelen wanneer:

 • we toestemming van jou hebben om dit te doen, of
 • we je persoonsgegevens nodig hebben om een contract met je uit te voeren. Bijvoorbeeld om een betaling van je te verwerken, jouw bestelling uit te voeren of klantenondersteuning te bieden in verband met een bestelling, of
 • de verwerking in ons rechtmatige belang is en niet wordt opgeheven door uw rechten, of
 • we een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van je te verzamelen of openbaar te maken.

 

Gebruik van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door boohoo gebruikt om verschillende activiteiten te ondersteunen. Deze worden in de onderstaande tabel opgesomd, samen met de soorten gegevens die worden gebruikt en de wettelijke grondslagen waarop wij ons baseren bij de verwerking ervan, inclusief, indien van toepassing, onze legitieme belangen. Houd er rekening mee dat we je persoonsgegevens op meer dan één wettelijke basis kunnen verwerken, afhankelijk van de specifieke activiteit die erbij betrokken is. Maak contact met ons als je details nodig hebt over de specifieke wettelijke basis waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag in de onderstaande tabel is vastgelegd.

Doel/Activiteit

Soort gegevens

Juridische grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het legitiem belang

Een account aanmaken en je als nieuwe klant registreren (direct of via sociale media).

 • Identiteit
 • Contact
 • Toestemming

(1) Om bestelling te verwerken en te kunnen leveren en het vastleggen van je bestelgegevens; je op de hoogte houden van de bestellingsstatus; het verwerken van betalingen en terugbetalingen, aan ons verschuldigde bedragen incasseren;

(2) Om onze klanten, boohoo-groepsbedrijven en website te beschermen tegen fraude en diefstal, waarbij geautomatiseerde besluitvorming nodig is om dergelijke fraudepreventie en -detectie te ondersteunen

 • Identiteit
 • Contact
 • Financieel
 • Transactie
 • (1) Uitvoering van een contract met jou
 • (2) Voor geautomatiseerde besluitvorming zijn we van mening dat fraudedetectie en -preventie in ons legitieme belang zijn om ervoor te zorgen dat frauduleuze transacties niet van onze diensten kunnen profiteren en in het belang van het publiek vanwege de impact van fraude op de consumentenmarkt; we beschouwen het als een noodzakelijk onderdeel van het aangaan van een contract met u dat we uw identiteit kunnen verifiëren en fraude kunnen voorkomen.

(1) Om onze relatie met jou te beheren, waaronder: je te voorzien van alle informatie, producten en diensten die je bij ons aanvraagt (of die namens jou aan zijn gevraagd via onze "refer a friend" functie);

(2) je informeren over wijzigingen in onze diensten, algemene voorwaarden of privacyverklaring; om je te vragen om een recensie achter te laten of om een enquête in te vullen.

 • Identiteit
 • Contact
 • Profiel
 • Marketing en Communicatie
 • (1) Toestemming
 • (2) Uitvoering van een contract met jou

Om te zorgen dat je deel kunt te nemen aan een wedstrijd, evenement, enquête of om een beloning te ontvangen voor het bij ons shoppen.

 • Gebruik
 • Marketing en Communicatie

Om ons bedrijf en onze website/app te beheren, beschermen en verbeteren, waaronder: troubleshooting, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens; het instelle nvan standaardopties als taal en valuta.

 • Identiteit
 • Contact
 • Profiel
 • Technisch
 • Transactie
 • Marketing en Communicatie
 • Toestemming

Om te zorgen dat je deel kunt te nemen aan een wedstrijd, evenement, enquête of om een beloning te ontvangen voor het bij ons shoppen.

 • Identiteit
 • Contact
 • Profiel
 • Gebruik
 • Marketing en Communicatie
 • Technisch
 • Toestemming

Om data-analyse te gebruiken om: onze website, producten, diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren;

en voor marktonderzoek, statistieken en enquêtes.

 • Technisch
 • Gebruik
 • Toestemming

Om producten, kortingen op diensten en aanbiedingen aan te bevelen die interessant voor jou kunnen zijn, en om dergelijke informatie per e-mail, post of sms te versturen.

 • Identiteit
 • Contact
 • Technisch
 • Gebruik
 • Profiel
 • Marketing en Communicatie
 • Toestemming
 • Er is meer informatie in het ‘Marketingvoorkeuren, advertenties en cookies’ gedeelte te vinden.

Om je per e-mail te informeren of te herinneren aan taken die op onze website worden uitgevoerd en die onvoltooid zijn, zoals onvolledige bestellingen of winkelmandjes die nog producten bevatten

 • Identiteit
 • Contact
 • Gebruik
 • Toestemming

Om voucherbetalingen te verwerken en af te leveren, inclusief het innen van de betaling en communicatie met jou en/of de gekozen ontvanger indien deze aan een andere persoon wordt afgeleverd.

 • Identiteit
 • Contact
 • Financieel
 • Transactie
 • • Uitvoering van een contract

We zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij je persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel willen gebruiken, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt. Wij kunnen zonder je toestemming persoonsgegevens verwerken, met inachtneming van de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Als je vragen hebt over hoe boohoo je persoonsgegevens gebruikt, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via [email protected].

Hoe lang we je gegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelstelling(en) waarvoor ze zijn verstrekt en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de periodes waarover wij gegevens bewaren, zijn op verzoek beschikbaar. 

Marketingvoorkeuren, advertenties en cookies

Marketing: jouw voorkeuren

We kunnen je marketingcommunicatie en promotie-aanbiedingen sturen:

 • als je een account bij ons hebt geopend of goederen bij ons hebt gekocht, of je hebt geregistreerd voor een promotie of evenement, en je hebt je niet afgemeld voor het ontvangen van die marketing (in overeenstemming met je voorkeuren, zoals hieronder uitgelegd);
 • per e-mail als je je hebt aangemeld voor e-mail nieuwsbrieven;
 • als je ons je gegevens hebt verstrekt toen je deelnam aan een wedstrijd en je hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke marketing (in overeenstemming met je voorkeuren, zoals hieronder uitgelegd).

We kunnen je Identiteits, Contact, Technische, Transactie-, Gebruiks-, Profiel-, Marketing- en Communicatiegegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat je misschien leuk of interessant vindt, en om je informatie te sturen over producten en aanbiedingen die relevant voor je kunnen zijn.

We zullen je vragen naar je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingcommunicatie via e-mail, post, sms en andere communicatiekanalen.

Van tijd tot tijd kunnen wij bij je bestelling ook reclame toevoegen voor goederen, diensten of aanbiedingen van andere bedrijven van derden waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

Met betrekking tot marketingcommunicatie van derden zullen wij je uitdrukkelijke toestemming vragen voordat wij je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden met derden delen.

Je hebt altijd de volledige controle over je marketingvoorkeuren. Als je op enig moment geen marketinginformatie van ons (of een derde partij, indien van toepassing) wenst te blijven ontvangen:

 • kan je je uitschrijven of ‘afmelden’ door gebruik te maken van de uitschrijvingsknop en de link te volgen die in de voettekst van elke marketingmail is opgenomen; of
 • accounthouders kunnen hun toestemming intrekken door simpelweg in te loggen op Mijn Account en hun ‘Contactvoorkeuren’bij te werken.

We zullen alle afmeldverzoeken zo snel mogelijk verwerken, maar houd er rekening mee dat vanwege de aard van onze IT-systemen en servers het enkele dagen kan duren voordat een afmeldverzoek is geïmplementeerd.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om je te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en om je bezoeken bij te houden. Ze helpen ons om je de allerbeste ervaring te geven wanneer je onze website bezoekt en om onze website te verbeteren. Ze helpen ons en onze advertentienetwerken ook om advertenties relevant te maken voor jou en je interesses.

Je kan je browser zo instellen dat alle of sommige cookies van de browser worden geweigerd, of dat je wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als je cookies uitschakelt of weigert, dient je er rekening mee te houden dat sommige delen van onze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet optimaal functioneren.

Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij en onze externe leveranciers gebruiken en de redenen waarom wij ze gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Online advertenties

We gebruiken online advertenties om je op de hoogte te houden van wat we doen en om je te helpen bij het vinden van onze producten. Zoals veel bedrijven, kunnen we boohoo-banners en advertenties aan je vertonen wanneer je andere websites en apps gebruikt, op basis van je contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens. We doen dit met behulp van een verscheidenheid aan digitale marketingnetwerken en advertentie-uitwisselingen en een scala aan advertentietechnologieën zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en mobiele ID's, evenals specifieke diensten die worden aangeboden door sommige sites en sociale netwerken, zoals de Aangepaste Doelgroepen Service van Facebook.

Ons gebruik van analytische en doelgerichte advertentiemiddelen

We gebruiken een reeks analytische en doelgerichte reclamemiddelen om relevante website-inhoud op onze website en online advertenties op andere websites en apps (zoals hierboven beschreven) aan je te tonen, relevante inhoud in marketingcommunicatie (indien van toepassing) aan je te leveren en om de effectiviteit van de geleverde reclame te meten. We gebruiken bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals Google Analytics om de op interesses gebaseerde advertentiegegevens van Google en/of gegevens over het publiek van derden (zoals leeftijd, burgerlijke staat, levensgebeurtenis, geslacht en interesses) te analyseren om onze marketingcampagnes, marketingstrategieën en website-inhoud te richten en te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van hulpmiddelen die door andere derde partijen worden verstrekt, zoals Facebook, Content Square, Adroll, Responsys, Criteo en Bing om soortgelijke taken uit te voeren, met behulp van uw Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens.

Google zal data voor gepersonaliseerde advertenties gebruiken als de klant daar toestemming voor geeft. Bekijk Googles Algemene Voorwaarden pagina voor meer informatie over hoe Google jouw persoonlijke data gebruikt.

Om je af te melden voor gerichte advertenties, moet je je ‘cookies’ in je browserinstellingen uitschakelen (zie Cookiebeleid voor details) of je moet je afmelden voor de relevante derde partij Advertentie-instellingen. Je kunt je bijvoorbeeld afmelden voor de Google Display Advertentiefuncties door gebruik te maken van hun . Als extra privacymaatregel kan je ook gebruik maken van de .

De Digitale Advertentie-alliantie (waar bedrijven als Google, Responsys en Facebook behoren) biedt een hulpmiddel genaamd WebChoices die een quick scan van je computer of mobiele apparaten kan uitvoeren, kan achterhalen welke deelnemende bedrijven aangepaste advertenties voor je browser hebben ingeschakeld en je browservoorkeuren dienovereenkomstig aanpassen.

Als je meer informatie wilt over de gegevens die door deze derden worden verzameld of over de manier waarop de gegevens worden gebruikt, neem dan contact met ons op.

Links naar andere websites en derden

Onze website kan links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen of naar sociale mediaplatforms. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat je persoonlijke gegevens op hun website plaatst.

Hoe we je gegevens delen

Wij kunnen je persoonlijke gegevens bekendmaken en delen met de hieronder genoemde actoren:

 • waar je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen. Als je bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingmateriaal van derden, of met betrekking tot producten en diensten van derden’ (inclusief co-branded of gezamenlijk gepromoot), kunnen wij je gegevens doorgeven aan de relevante derden met het oog op het verzenden van dergelijke marketingcommunicatie;
 • aan zakelijke partners, leveranciers, onderaannemers en andere derden die wij gebruiken in verband met de bedrijfsvoering voor de doeleinden die in de bovenstaande tabel in de sectie ‘Hoe we je gegevens gebruiken’zijn vermeld, zoals:
  • externe dienstverleners die wij inschakelen om IT-systemen en software te leveren en om onze website te hosten; 
  • externe betalingsverwerkingsdiensten (waaronder Worldpay, Adyen, Paypal en in bepaalde regio's Klarna) om je betaling aan ons te verwerken. boohoo slaat uw betaalgegevens niet op. Je betaalgegevens worden verstrekt aan de door jouw geselecteerde betalingsverwerkingsdienst, die voldoet aan de noodzakelijke regelgeving;
  • externe dienstverleners die we inschakelen om goederen te leveren die je hebt besteld en om eventuele retouren te beheren;
  • externe dienstverleners die wij inschakelen om namens ons e-mails en post te versturen, inclusief met betrekking tot onvolledige bestellingen of achtergelaten manden, of marketingcommunicatie, om diensten voor het opschonen van gegevens te leveren en om marketing- en reclamediensten te leveren;
  • aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website;
  • gelieerde netwerken waarmee je onze website hebt bezocht;
 • aan een derde partij aan wie wij kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. We kunnen ook ervoor kiezen om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er iets verandert in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren je persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring;
 • aan Klarna Bank AB, zonder het voorgaande te beperken.. We werken samen met Klarna om je meer online betaalmethoden aan te bieden. Zodra je besluit om de door Klarna verstrekte betaalmethode te gebruiken, verstrekken wij Klarna bepaalde informatie over je, zoals contact- en bestelinformatie, zodat Klarna kan beoordelen of zij haar betaalmethode kan aanbieden en de betaalmethode op maat kan maken voor je. De informatie wordt alleen verstrekt als je ervoor kiest om de diensten van Klarna als betaalmethode te gebruiken. Klarna is verantwoordelijk voor alle kredietcontrole, financiering, administratie en klantenservice met betrekking tot de door haar aangeboden betaaldienst. De relatie tussen jou en Klarna wordt gereguleerd door Klarna's eigen klantvoorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna ga je akkoord met de verwerking van je persoonlijke gegevens door Klarna. Klarna is de gegevensbeheerder met betrekking tot alle informatie die het verzamelt zodra je ervoor hebt gekozen om de diensten van Klarna als je betaalmethode te gebruiken, en het gebruik van je persoonlijke informatie wordt geregeld door het Klarna’s Privacybeleid hier. Klarna heeft Boohoo verzekerd dat het voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming met betrekking tot je persoonlijke gegevens;
 • om onze klanten, de bedrijvengroep van boohoo en de website te beschermen tegen fraude en diefstal, kunnen we persoonlijke gegevens die nodig zijn om identiteitscontroles uit te voeren en persoonlijke gegevens die we verkrijgen door het uitvoeren van identiteitscontroles (inclusief gegevens met betrekking tot je leeftijd, naam en locatie), samen met accountinformatie, delen met andere bedrijven uit de boohoo-groep en met externe organisaties (waaronder wetshandhavingsinstanties) die betrokken zijn bij fraudepreventie en -detectie en kredietrisicovermindering. Houd er rekening mee dat de andere bedrijven van de boohoo-groep en deze derde partijen de informatie die we hen voor dit doel verstrekken, kunnen bewaren;
  • we kunnen je persoonlijke gegevens delen met Ravelin en/of Risk Guardian en/of andere dienstverleners op het gebied van fraudepreventie en analyse, om namens ons fraudepreventiecontroles uit te voeren. Als er persoonsgegevens aan Ravelin worden verstrekt, zal Ravelin deze persoonsgegevens ook gebruiken om zijn diensten en machinaal leren te verbeteren om zijn geautomatiseerde verwerking te verbeteren. Een kopie van de privacyverklaring van Ravelin is te vinden op: https://www.ravelin.com/privacy-policy-new waarin wordt uitgelegd hoe Ravelin je persoonsgegevens voor deze doeleinden zal gebruiken; en
 • als we verplicht zijn je persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • aan onze professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bancaire, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
Worldpay

Worldpay is de gegevensbeheerder met betrekking tot de Persoonlijke Gegevens die je aan hen verstrekt (en die zij over je bewaren) wanneer je je aanmeldt voor, toegang krijgt tot of gebruik maakt van diensten, functies, technologieën of functies die worden aangeboden op de Worldpay-website (ook wanneer je Worldpay gebruikt om te betalen voor goederen of diensten die worden aangeboden op de website van Boohoo) en met betrekking tot Persoonlijke Informatie die tijdens de bedrijfsvoering wordt verzameld, zoals uiteengezet in hun Privacybeleid dat te vinden is op hun website op their website op https://www.worldpay.com/

Je gegevens en landen buiten Europa

De persoonsgegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") met behulp van wettelijk vastgelegde mechanismen om gegevens rechtmatig over de grenzen heen over te dragen. Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Deze medewerkers kunnen onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van je bestelling, de verwerking van je betaalgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Wanneer wij persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zullen wij ervoor zorgen dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat er passende waarborgen zijn, zoals vereist door de wet. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules die de persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Meer informatie hierover is hier beschikbaar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087

Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over de landen waarnaar wij persoonsgegevens kunnen overdragen en over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van je persoonsgegevens buiten de EER.

Je Rechten

Je hebt verschillende rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat, onder bepaalde omstandigheden, het recht op:

 • toegang vragen tot je persoonsgegevens
 • verzoek om correctie van je persoonsgegevens
 • verzoek om verwijdering van je persoonsgegevens
 • verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • verzoek om overdracht van je persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • verzoek om menselijke tussenkomst voor geautomatiseerde besluitvorming

 Hieronder vind je een korte beschrijving van elk van deze rechten. Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Verzoek om toegang tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over je bezitten en bepaalde informatie met betrekking tot onze verwerking van je persoonlijke gegevens.

Verzoek om correctie van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt je persoonsgegevens op elk moment bijwerken door in te loggen op je account en je gegevens rechtstreeks bijwerken of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Verzoek om verwijdering van je persoonsgegevens

Hiermee kan je boohoo verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd in staat zijn om te voldoen aan je verzoek tot verwijdering om specifieke juridische redenen, die je, indien van toepassing, op het moment van je verzoek zullen worden meegedeeld.

Verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om boohoo te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde scenario's op te schorten, bijvoorbeeld als je wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen of als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens, maar we moeten nagaan of wij dwingende legitieme redenen hebben om deze gegevens te gebruiken. Waar de verwerking aan beperkingen onderhevig is, mogen we voldoende informatie over je bewaren om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt nageleefd.

Verzoek om overdracht van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om een digitale kopie van je persoonsgegevens te verkrijgen of om de overdracht van je persoonsgegevens aan een ander bedrijf te vragen. Wij wijzen je er echter op dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde gegevens waarvoor je ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven of waarvoor wij de gegevens hebben gebruikt om een contract met je uit te voeren.

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij van mening zijn dat wij een legitiem belang hebben bij de verwerking ervan (zoals hierboven uitgelegd). Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om je gegevens te verwerken die je rechten en vrijheden opheffen.

Verzoek om menselijke tussenkomst voor geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Je hebt het recht om menselijke tussenkomst te vragen wanneer wij geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren bij de verwerking van je persoonsgegevens. Deze vorm van verwerking is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is als onderdeel van ons contract met jou, op voorwaarde dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn of dat een uitdrukkelijke toestemming van jou is verkregen.

We zullen proberen om binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als je verzoek bijzonder complex is of als je een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we je hiervan op de hoogte stellen en op de hoogte houden. Het is mogelijk dat we je om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en om je recht op de uitoefening van een van de bovenstaande rechten te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen.

Recht om een klacht in te dienen

Als je bezorgd bent of klachten hebt over de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je ons rechtstreeks mailen op [email protected]. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de ICO (de toezichthouder voor gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk). Indien je je in de Europese Unie bevindt kan dit een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land van verblijf zijn (een lijst van toezichthoudende autoriteiten is hier te vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en ). We zouden het echter op prijs stellen als je ons de gelegenheid geeft om je zorgen weg te nemen voordat je de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Vertegenwoordiging in de EU

Voor toezichthoudende autoriteiten en klanten in de Europese Unie: als er vragen over onze privacyverklaring of de informatie die we over u hebben zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op: [email protected].

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij deze privacyverklaring wijzigen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we updates op onze website of applicaties plaatsen of je per e-mail laten weten.

Hoe je contact met ons kunt opnemen

Wij ontvangen graag feedback en beantwoorden graag je vragen over je gegevens.

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken om meer informatie kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op [email protected]..

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op

Boohoo.com UK Limited,

Geregistreerd bedrijfsnummer: 05723154,

Verenigd Koninkrijk btw-nummer: 185 4874 61.